web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Vzniká databáze testovacích scénářů pro autonomní vozidla

Ověřování bezpečnosti autonomních vozidel je enormně náročným procesem, který se neobejde bez důkladného testování. Nepostradatelné jsou v rámci tohoto testování simulace, protože pro validní posouzení bezpečnosti autonomních systémů je potřeba, aby prokázaly své spolehlivé fungování na více než 17 miliardách absolvovaných kilometrů. Uskutečnit však tak ohromný nájezd v reálném světě je mimořádně nákladné a zdlouhavé, a proto se pozornost upírá právě k testování v simulacích, jež jsou výrazně levnější a rychlejší, zároveň lze jejich prostřednictvím odhalovat takzvané krajní případy a zkoumat chování systémů autonomního řízení během nich. Pro usnadnění tohoto procesu vytvořila skupina WMG z univerzity ve Warwicku ve spolupráci s americkou firmou Deepen Ai první veřejnou databázi scénářů pro (nejen) virtuální testování systémů autonomního řízení pod názvem Safety Pool.

CARLA

Scénáře je možné testovat například v simulačním programu CARLA (foto: CARLA)

Cílem databáze Safety Pool tak je shromáždit pokud možno co nejvíce scénářů pro testování autonomních vozidel, jež by do budoucna mohly fungovat jako standard pro posuzování a certifikaci systémů autonomního řízení před jejich schválením k běžnému provozu. Potenciální paleta uživatelů databáze je tudíž velmi široká, vedle samotných vývojářů autonomních vozidel anebo výzkumníků to mohou být i státní orgány. Využívat databázi však může kdokoli, neboť je zamýšlena jako transparentní veřejný nástroj. Ačkoli využívání scénářů nejvíce vybízí k uplatnění v simulacích, například v oblíbeném simulačním programu CARLA, mohou posloužit i jako zdroj pro testování v reálném světě, například na polygonu.
Tato aktivita opět potvrzuje cílevědomé směřování Velké Británie k budoucnosti s autonomní mobilitou. Z nedávné doby můžeme zmínit například zahájení prací na výstavbě polygonu pro autonomní vozidla poblíž Oxfordu, aktivity firem Oxbotica nebo Aurrigo či projekty britských silničářů.