web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Hi-tech pionýr mezi státy

Zdánlivě nenápadná asijská země patří dle Indexu připravenosti mezi lídry vývoje autonomních vozidel.

Asijský ostrovní stát Singapur se dlouhodobě snaží být průkopníkem, co se týče nových technologií. Iniciativa Smart Nation spuštěná místní vládou má za cíl podpořit rozvoj Singapuru pomocí digitálních technologií, stát je také předsedou uskupení ASEAN Smart Cities Network (ASCN) sdružující asijská města se smart city projekty. Ani legislativa ostrovního státu nezaostává pozadu. Singapur jako první stát vydal standardy, které by měla autonomní vozidla (AV) splňovat. Národní standard TR68 se dělí do čtyř částí: základní chování AV, bezpečnost AV, cybersecurity a telematika. Rovněž zákon „Road Traffic Act“ má několik částí věnujících se autonomním vozidlům. Zajímavostí je, že pokud někdo brání v testování autonomních vozidel, je trestně odpovědný s možnou pokutou a krátkodobým vězením. Není proto divu, že se Singapur na KPMG indexu připravenosti na automatizovanou dopravu umístil na druhém místě. Pro srovnání, Česká republika se umístila na 19. místě z 25 sledovaných zemí.

Autonomní vůz Renault Zoe společnosti nuTonomy v ulicích Singapuru (foto: nuTonomy)

Mezi hlavní pilíře singapurské Smart Nation iniciativy patří projekt „Smart mobility“, v jehož rámci by mělo dojít k rozvoji dopravy budoucnosti. Již od roku 2015 ve spolupráci s mnoha institucemi z komerčního i státního sektoru probíhá testování na veřejných cestách Singapuru. Probíhá testování mnoha druhů autonomních vozidel od osobních vozidel po vozidla městské hromadné dopravy. Mezi příklady lze zmínit projekt nuTonomy z USA, jenž vybavuje osobní auta softwarem pro automatizované řízení. Firma získala povolení pro testování na veřejných cestách v roce 2016. Dalším příkladem je projekt autonomního shuttlu Nanyangské technologické univerzity, který zajišťuje dopravu po kampusu zmíněné univerzity. Stejná univerzita také zaštítila projekt autonomních autobusů Volvo klasického typu na veřejných silnicíchch. V rámci Singapuru probíhájí také méně obvyklé projekty jako autonomní skútr, jenž má nahradit problematické e-scootery (elektrokoloběžky).

V nedávné době vláda Singapuru povolila testování na západní půli ostrovního státu, tím pádem stakeholdeři autonomní dopravy mají k dispozici více jak 1000 kilometrů veřejných cest. Území západního Singapuru bude zpřístupňováno postupně během několika příštích let. Všechna testovaná autonomní vozidla budou muset splňovat určité podmínky: budou muset být zřetelně označena, aby byla snadno identifikovatelná ostatními účastníky silničního provozu, a musí disponovat bezpečnostním řidičem pro případ nečekané situace. Testování autonomních vozidel probíhá pod vládní institucí Land Transport Authority, jež je zodpovědná za dopravu v rámci Singapuru.