web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Společnost DRI dostala od NHTSA smlouvu o povolení k výzkumu ADAS systémů

Nezávislá testovací poradenská společnost DRI nedávno získala pět prestižních kontraktů od Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) na výzkum bezpečnosti vozidel. Tyto kontrakty, s celkovou hodnotou přesahující 5 milionů dolarů, se zaměřují na rozvoj a zkoumání technologií, které mají za cíl předcházet dopravním nehodám, včetně asistenčních systémů řidiče (ADAS) a systémů automatizovaného řízení.

Cílem výzkumných projektů je zavést a ověřit nové testovací postupy, které by umožnily lepší posouzení bezpečnostních vlastností vozidel vybavených ADAS a systémy automatizovaného řízení. DRI se bude zabývat analýzou dat o dopravních nehodách a prováděním průzkumu trhu, aby lépe pochopila provozní výkonnost, omezení a spolehlivost stávajících technologií ADAS. V rámci těchto projektů DRI identifikuje, parametrizuje a testuje nové scénáře pro testování ADAS. Pro tyto účely společnost poskytuje testovací služby ve svém soukromém testovacím zařízení poblíž Bakersfieldu v Kalifornii. Do schválených výzkumných oblastí spadá:

Vizualizace testování ADAS systému.(zdroj: Autor)

  • Asistenční systémy pro změnu jízdního pruhu (LCA) a efektivnější sledování mrtvého úhlu (BSI)

DRI vyvíjí a testuje nové testovací protokoly na základě analýzy reálných dat o dopravních nehodách. Cílem je lépe porozumět a zpochybnit účinnost technologií BSI a LCA při předcházení běžným nehodám, jako jsou kolize při změně jízdního pruhu. Výsledkem by dále mohl být návrh na efektivní zlepšení těchto technologií při běžném provozu

 
  • Výzkum a analýza automatického nouzového brzdění (AEB) při účasti zranitelných účastníků silničního provozu (VRU)

Výzkum se soustředí na posouzení účinnosti technologií PAEB, zejména v komplexních scénářích, jako jsou křižovatky, a na analýzu citlivosti těchto systémů na různé faktory, jako jsou světelné podmínky, počasí a chování chodců. Tyto typy testů mají poskytnout lepší pochopení toho jak systémy fungují v reálných podmínkách

 
  • Alternativní metody ukončení testování

Projekt se snaží najít efektivní a bezpečné způsoby testování náročných scénářů ADAS, které mohou zahrnovat vysokorychlostní testy a komplexní testovací matice. Cílem je minimalizovat poškození při testování a snížit náklady z neúspěšně provedených testů. Toho je možné dosáhnout například prediktivním programováním pro zrušení kolize nebo použití ultralehkých cílů pro testování.

 
  • Testování ADAS u těžkých a středně těžkých vozidel

Dva projekty se soustředí na testování systémů pro středně těžká a těžká nákladní vozidla. Cílem je vyvinout a ověřit nové testovací protokoly založené na údajích o dopravních nehodách a průzkumu trhu. Konkrétně půjde o testování systémů automatického nouzového brzdění a systému sledování mrtvého úhlu u těžkých a středně těžkých vozidel.

Těchto pět projektů pokrývá širokou škálu klíčových oblastí výzkumu, které mají za cíl zlepšit bezpečnost silničního provozu pomocí technologií ADAS. DRI se tak stává klíčovým hráčem v této oblasti díky svým specializovaným testovacím službám a vlastním výzkumným kapacitám.