web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Představení crash testů a bezpečnosti autonomního vozu Zoox

Při vývoji a následném představení jakéhokoliv vozidla, které bude určeno pro pohyb na veřejných komunikacích, je primárním zájmem zajištění bezpečnosti posádky. Vozidla musí projít náročnými zkouškami, které stanovuje Euro NCAP nebo NHTSA. Jedná se o nárazy všeho druhu, kde jsou zkoumány deformace materiálů, poškození testovacích figurín, reakce ADAS systémů a tak dále. Jinak tomu není ani v případě testování autonomních vozidel, která pak jsou v tomto ohledu ještě více pod drobnohledem. Zvláště je pak zkoumána bezpečnost u těch vozů, u kterých například zcela chybí volant či jakýkoliv pedál a cestující mohou ve vozidle sedět čely k sobě čímž tak absolvují jízdu pozpátku. S ukázkou toho, jak probíhá testování takového vozidla, ve kterém chybí zmíněné komponenty klasických vozidel, nyní přišla společnost Zoox, jenž se dlouhodobě věnuje provozu a vývoji autonomních vozidel.

Robotaxi od společnosti Zoox zahájil svůj vývoj již v roce 2014 a od té pracuje primárně na území USA. Již od počátku bylo vývojářům jasné, že chtějí-li někdy se svým vozem vyjet na veřejné komunikace, musí splňovat nároky FMVSS (Federální bezpečnostní normy pro motorová vozidla dle NHTSA). Fyzické testování je velmi drahé časová příprava velmi náročná, proto 4 roky crash testování probíhalo v simulačním prostředí. Toto testování šetří nejen čas, ale zejména i peníze. Totožný crash test je pak možné během několika vteřin provést znovu a provádět případné úpravy pro dosažení vytyčených bezpečnostních pravidel. V roce 2018 pak Zoox absolvovala svůj první fyzický crash test. Dle FMVSS je nutné se při testování zaměřit na 3 hlavní oblasti, kterými jsou přední náraz, boční náraz a v případě takto koncipovaného vozu, náraz testující integritu elektricky poháněného ústrojí. Zoox tak byla v roce 2019 první společností zabývající se autonomní mobilitou, která získala certifikaci osobního vozidla dle standartu FMVSS.V konvenčních vozech, je povětšinou posádka v přední částí vozu chráněna více airbagy nežli posádka v zadní části vozu. Ve voze Zoox však není v tomto ohledu žádná část koncipovaná jako přední a zadní. Vzhledem k natočení sedadel, zde také není žádná palubní deska, ze které by bylo možné airbagy aktivovat. Z toho důvodu byl vytvořený nový typ airbagu, který všechny pasažéry ve vozu chrání stejným způsobem. Je umístěný ve střešní části a při jeho aktivaci pasažéry jednotlivě zaobalí do tzv. podkovy. Tento typ airbagů, je velmi účinný i při bočním nárazu a poskytuje tak nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti. Další důležitou částí jsou deformační zóny. Zde musí být návrh a vyhodnocení opět řešeny jinak než v klasických konvenčních vozech, protože vozidlo Zoox prakticky nemá žádnou kapotu. Řešením tak bylo všechny hnací moduly a motor vtěsnat do omezeného prostoru a pomocí detailního návrhu vykonstruovat rozložení energie, která se rozptýlí dříve, než se dostane k pasažérům vozu.

Podkovité airbagy ve vozidle Zoox (foto: Zoox) 

Nárazový čelní crash test vozidla Zoox (foto: Zoox) 

Jelikož je vozidlo plně elektrické, bylo důležité udělat důležitá opatření toho, jak se vozidlo bude chovat po nárazu. Přesněji jde o to, aby neohrožovalo ani posádku ani případné záchranáře. V praxi se jedná o zapnutí výstražných světel, vypnutí topení, ventilace, klimatizace, atd. Pro Zoox je detailní návrh ochrany pasažérů velmi důležitý, jak je také vidět na přiloženém videu vyobrazující návrh různých typů crash testů. Dle zástupců společnosti jejich firmu přísné bezpečnostní normy nijak nelimitují, ale naopak se je snaží mnohonásobně překonat.
V široké veřejnosti je nedůvěra ve schopnosti plně autonomních vozidel stále poměrně značná. Společnosti Zoox však nelze upřít snaha o plné vymýcení těchto obav, jenž je založená na prezentaci detailního testování jejich bezpečnostních systémů.