web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Zájem o teleoperaci neklesá

Ačkoli jsou autonomní vozidla nezřídka vnímána coby neomylná náhrada chybujícího člověka za volantem, cesta k dokonalým autonomním vozidlům schopným jízdy vždy a všude je ještě velice dlouhá. Díky svým zkušenostem s fungováním světa obývaného lidmi a vrozené empatii a intuici jsou tak lidé nadále jen stěží nahraditelní co se týče zvládání sociálních interakcí, což pro počítače stále představuje značný problém. Z tohoto důvodu sahají vývojáři autonomních vozidel a další firmy působící v oblasti autonomní mobility k teleoperaci neboli dálkovému řízení jakožto k řešení, jak se vypořádat s takzvanými okrajovými případy, s nimiž si autonomní vozidlo nedokáže poradit, ale pro člověka jsou srozumitelné a snadno řešitelné. Počet firem vyvíjejících teleoperaci se proto stále rozrůstá, neboť v tomto odvětví vidí velký potenciál. Nově se snaží na trhu dálkového řízení etablovat firma Mira Mobility, jež vznikla v Düsseldorfu jako dceřiná společnost německého strojírenského koncernu Rheinmetall.

Mira Mobility

Stanoviště teleoperátora firmy Mira Mobility (foto: Mira Mobility)

V Německu již přitom působí firma Vay, jejímž záměrem je v příštím roce zahájit autopůjčovnu, která zákazníkům přistaví objednané vozidlo až před dům právě díky využití dálkového řízení. Podobnou ambici má estonská firma ELMO Rent, která taktéž plánuje tuto službu nabídnout nejen v domovském Estonsku, ale také v Německu a Francii. Na identickém konceptu, ovšem na britských ostrovech, pak pracuje firma Imperium Drive. V testovacím režimu již taková služba funguje v nevadském Las Vegas díky firmě Halo. Svého zástupce mezi vývojáři dálkového řízení má také Česká republika prostřednictvím brněnské firmy Roboauto. Reálně nejdále je z hlediska schopností teleoperace izraelská firma Ottopia, jejíž řešení používá jihokorejská automobilka Hyundai pro potřeby robotaxi podniku Motional. Minulý měsíc pak izraelsko-americká firma Phantom Auto, jež se věnuje integraci teleoperace do vysokozdvižných vozíků, posílila svoji pozici akvizicí švédské firmy Voysys, která představuje špičku v bezdrátových přenosech velkých objemů dat s minimální latencí, tedy s malým zpožděním v přenosu dat. Tento krok dává smysl, neboť od zdrojů blízkých firmě Phantom Auto jsme se dozvěděli, že její systém dálkového řízení se dlouhodobě potýká s problémem příliš velké latence, což vedlo k incidentům, kdy došlo ke kolizi dálkově řízeného vozíku s vybavením logistického skladu.