web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Cleveron má první certifikované teleoperátory

Estonská společnost Cleveron se pochlubila zprávou, že teleoperátoři, kteří mají na starost obsluhu autonomních doručovacích vozidel Cleveron 701, úspěšně prošli certifikačními zkouškami složenými prostřednictvím praktických testů na zkušebním polygonu a v reálném provozu. Stali se tak prvními oficiálně certifikovanými teleoperátory. Zkoušek, které probíhaly ve spolupráci s estonskou autoškolou LRK, se zúčastnili čtyři teleoperátoři, kteří prošli celkem šesti testy. Na každý z nich měli časový limit patnáct minut, tedy shodně jako mají řidiči konvenčních vozidel, přičemž všichni teleoperátoři je splnili na první pokus, a to v průměru za pět minut. Tyto certifikační zkoušky následovaly po předešlé realizaci šestiměsíčního pilotního nasazení vozidel Cleveron v ulicích estonského města Viljandi. V roce 2023 by firma chtěla svá doručovací vozidla vyrábět sériově.

Cleveron 701

Autonomní doručovací vozidla Cleveron 701 na zkušebním polygonu (foto: Cleveron)

Společnost Cleveron označuje své vozidlo jako semiautonomní, nicméně z jejích vyjádření není zcela jasné, jakou konkrétní podobu autonomní řízení v tomto případě má. Vzhledem k důrazu na teleoperátory lze usuzovat, že vozidla jsou ve skutečnosti řízena na dálku, přičemž autonomie teleoperátorům pouze asistuje například formou prevence kolizí skrze automatické brzdění před překážkou a podobně. Firma v tomto ohledu skutečně není příliš transparentní.
V každém případě se autonomní řízení a teleoperace jeví jako velice životaschopná řešení ve vozidlech, která na své palubě nepřeváží člověka. A to především proto, že se snižuje množství scénářů, u nichž je nutné zajistit bezpečnost. Bez člověka na palubě totiž odpadá právě stránka bezpečnosti posádky, zůstává „pouze" stránka bezpečnosti okolí vozidla. Do určité míry to jsou spojené nádoby, nicméně ve vztahu k vozidlu to představuje mírnější kritéria. V případě teleoperace si toho je kromě Cleveronu vědoma například firma Halo, která využívá dálkové řízení k převozu prázdných vozidel k zákazníkům autopůjčovny, v případě autonomního řízení je v tomto směru průkopníkem firma Nuro, jejíž doručovací vozidla R2 získala výjimku na některé požadavky ze standardů na vozidla.