actionArticleDetail

web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Shrnutí roku 2023

Země znovu oběhla kolem své hvězdy Slunce, a to znamená jediné. Je tu nový rok. Kromě celosvětových oslav patřících k příchodu nového roku s příslibem nového a lepšího začátku je s novým rokem spojena ještě jedna tradice. A to je shrnutí uplynulého roku. To nám umožňuje shrnout dosavadní práci, přínos, co se povedlo, co se nepovedlo, zjistit, zda bylo dosaženo vytyčených cílů a nastavit nové cíle. Jaký tedy byl rok 2023 pro svět autonomních vozidel?
 

Rok 2023 byl až na výjimky v oblasti automatizace dopravy poměrně klidným a přínosným. Ekonomická krize spojené s pandemií Covid-19 a následně válkou na Ukrajině se v předešlých letech nevyhnula ani odvětví autonomní mobility. A tak na rozdíl od roku 2022 v předchozím roce nedocházelo k výraznějším propouštěním, nebo neschopnosti společností hradit své závazky. Vlivů, které na tento jev působí je mnoho, od inflace přes nárust cen až po velikost trhu, který zaznamenal roční míru růstu 35 % z 121.78 miliard dolarů v roce 2022 na zhruba 2,353.93 miliard v roce 2023. To vše až na jednu výjimku. Ve finančních problémech se vyskytla francouzská společnost Navya, která vlivem nepříznivého vývoje cen a jejich likviditě na trhu neměla dostatek prostředků pro zajištění svých potřeb a závazků.

Jedním z velkých milníků v předešlém roce bylo pokoření miliónové hranice ujetých mil v autonomním režimu, aniž by se člověk nacházel za volantem. Je nutné dodat, že se rovněž jedná o vzdálenost, na které během jízd nebyl vážně zraněn ani usmrcen žádný člověk a ani nebyly způsobeny žádné větší škody na majetku. Waymo má kromě naježděného 1 milionů mil bez řidiče dále naježděné desítky milionů mil s vozidly kde byl přítomný bezpečnostní řidič či byl veden pečlivý vzdálený dohled, nebo další miliony kilometrů na nejmodernější jízdní simulaci. Získání světového prvenství v počtu najetých mil v autonomním režimu bez bezpečnostního řidiče se Waymo daří zejména díky její expanzi provozních oblastí napříč celým americkým kontinentem. Jen v minulém roce společnost zavedla Waymo One, službu, která poskytuje autonomní dopravu osob, v Austinu, nebo rozšířila svoji oblast provozu v Kalifornském Los Angeles. Waymo tak aktuálně působí ve čtyřech amerických městech: Phoenix, San Franciscu a Los Angeles a nově také Austin.

Autonomní vozidlo Jaguar I-Pace společnosti Waymo (foto: flickr.com)Podobný úspěch slavila i společnost Starship Technologies, která se svými autonomními doručovacími roboty urazila více než 10 milionů kilometrů, v čemž předstihla právě firmy jako Waymo a Cruise. Starship má své autonomní roboty nasazené po celém světě ve více než 100 městech s flotilou více než 2000 robotů. V minulém roce doručovací roboti dokončili 4 miliony samořízených dodávek na přibližně 140 000 různých trasách pro doručení a nově byli tito doručovací roboti nasazeni také v Manchesteru ve Velké Británii.

Tím se výčet nových provozů však rozhodně nevyčerpal. Rozšířením svých provozních aktivit se může chlubit i například čínská společnost Baidu, která ve spolupráci se společností WeRide získala povolení k testování autonomního autobusu na úrovně 4. v Pekingu a Wuhanu. Hlavní čínské město se tak přidá dalším oblastem jako je město Čchang-ša v provincii Chu-nan, Šanghaj, Kanton, Čchung-čching, Čchang-ša, Cchang-čou a nejnověji pak Šen-čen, kde Baidu provozuje svoji vlastní verzi robotaxi, kterou nazývá Apollo Go.
Autonomní Jaguar I-Pace od společnosti Waymo (foto: flickr.com)   Když už píšeme o východních zemích je nutné zmínit i zemi vycházejícího slunce. Japonské město Eihedži v prefektuře Fuki totiž na začátku minulého roku jako první obdrželo povolení od ministerstva dopravy k provozu autonomních vozidel čtvrté úrovně. Ačkoliv autonomní doprava není pro místní obyvatele úplnou novinkou, díky několikaletému provozu autonomních vozidel v rámci systému hromadné dopravy, která převáží občany po šesti kilometrové trase, a to pomocí elektromagnetických indukčních vodičů umístěných ve vozovce, jedná se o významný krok v před.

Oznámen byla také provoz vozidel čtvrté úrovně automatizace na amerických univerzitách v Buffalu a Michiganu, ačkoliv v tomto případě budou nasazeny autonomní autobusy. Ty budou provozovat společnosti Vicinity Motor Corporation a Adastec. Prvotní nasazení v obou oblastech proběhne v polovině roku 2024, kde bude představen zcela nový autonomní autobus s řídící technologií od Adastec.

Dalšího nasazení autonomních autobusů jsme se dočkali ve Skotsku, konkrétně v jeho východní části, a to ve městě Edinburgh. Tam byla v rámci projektu CAVForth spouštěna autonomní autobusová linka, která čítá 5 autobusů Enviro 200AV. Autobusy jezdí každých 30 minut a odjíždí z Ferrytoll Park do přestupního uzlu Edinburgh Park. Na trase, která je dlouhá téměř 22,5 km musí autonomní autobusy vyřešit několik složitých dopravních manévrů včetně kruhových objezdů, semaforů a změn v jízdních pruzích na dálnici.

Zhruba v polovině roku bylo oznámeno podepsaní memoranda mezi finskou společností Einride a ministerstvem energetiky a infrastruktury Spojených arabských emirátů o nasazení elektrické a autonomní flotily nákladních vozů na trase delší více než 550 km. Celý koncept má spadat do projektu s názvem Falcon Rise, a území které bude zabírat bude v oblastech Abu Dhabi a Sharja. Celkově se má jednat o 2000 elektrických nákladních vozidel a 200 autonomních nákladních vozidel na jejichž jízdní trase je 8 nabíjecích míst s téměř 500 nabíjecími stanicemi.

Ke konci roku bylo oznámeno i zavedení autonomní mobility v norském Oslu, kde v rámci projektu EU ULTIMO úřad pro veřejnou dopravu Ruter, jakožto největší norský partner projektu, zavádí celkem 15 – 20 autonomních vozů se čtvrtou úrovní autonomního řízení, možností pohybu až na 560 km silnic při maximální možné rychlosti 90 km/h.                                                                                                                                                                Doručovací robot společnosti Starship Technologies (foto: pexels.com)

Z daleka nejvýraznějším městem v minulém roce, alespoň co se autonomní mobility týče bylo beze sporu Las Vegas. Právě tam bylo hned na začátku roku 2023 oznámeno, že automobilka Mercedes-Benz obdržela povolení pro provoz vozidel na třetí úrovni automatizace a společnosti ZF a BEEP zase informovali o plánovaném nasazení minibusu čtvrté úrovně v ulicích Las Vegas. Tím však nekončíme. Zavádět svá autonomní vozidla do města zábavy a hříchu bude i Motional, dceřiná společnost Hyundaie. Motional ve spolupráci se společností Lyft v Las Vegas plánuje provozovat robotaxi bez bezpečnostního řidiče, a to na základě předešlé testovací kampaně, během které převezla více jak 100 000 zákazníků. Od poloviny předešlého roku právě ve měste Las Vegas provozuje robotaxi a to bez dohledu bezpečnostního řidiče i společnost Zoox. Ačkoliv Zoox už od února tohoto roku provozuje robotaxi bez dohledu ve Foster City v Kalifornii v Las Vegas se jedná o premiéru. Služba je zatím dostupná pouze zaměstnancům společnosti na jednokilometrové trase kolem centrály Zoox. Najednou dokáže přepravit čtyři lidi a provozní rychlost se pohybuje do 56 km/h. Jednokilometrový úsek nepůsobí jako významný posun nicméně jde o první krok v nasazení technologie bez dohledu v samém centru města, kde se nachází několik křižovatek a městský provoz. Pořád nekončíme. V uplynulém roce byla v Las Vegas taky zavedena zcela nová služba, a sice autopůjčovna s možností zapůjčení vozidel, aniž by si jej zákazníci museli vyzvednout na kamenné pobočce, a to díky technologii vzdáleného řízení. Tuto službu nabízí společnost Halo.Car a první vozidla k zapůjčení s tímto rozšířením jsou Kia Niro. Plné dálkové předávání a vyzvedávání vozů společnost nabízí v oblasti o rozloze 1,2 km2 v centru Las Vegas, která se bude postupně rozšiřovat tak, jak se bude rozšiřovat vozový park a personál vzdálených řidičů. Nyní už Halo.Car není jedinou společností, která tento druh služby nabízí, neboť se stejným konceptem přišel i britský start up Imperium Drive, který ve Velké Británii krátkodobě pronajímá vozidla, která jsou žadateli přivezena až před dům za pomocí vzdáleného řízení.

I když jsme uvedli několik příkladů reálného nasazení služeb autonomní dopravy a přepravy stále se nejedná o vyčerpávající přehled, ale spíše jen demonstraci hloubky zájmu společností zabývající se výzkumem a vývojem autonomních vozidel testovat své technologie v reálném prostředí a následně poskytovat komerční službu všem. Zdaleka se tedy nejedná o všechny provozy, nebo testovací aktivity, mohli bychom dále psát například o společnosti Volkswagen, která v červenci zahájila program pro testování svého autonomního vozidla ID. Buzz, nebo o společnosti Cruise, která oznámila zahájení testování ve městě Jumeirah1 ve Spojených arabských emirátech, nebo o společnosti Weride, která jako první získala národní licenci pro provozování autonomních vozidel na čtvrté úrovni automatizace ve Spojených arabských emirátech atd. Jak již však bylo poznamenáno nejedná se o vyčerpávající seznam.

Autonomní ID. Buzz v provozu ve městě Austin, Texas (foto: Volkswagen)
Legislativa není příliš dynamickou oblastí, která by zasluhovala výraznější reflexi za uplynulý rok, nicméně i v oblasti legislativy se během roku 2023 událo několik zajímavostí. Jednou z nich je například systematická podpora zemědělcům na nákup autonomních zemědělských strojů skrze dotační titul Investice poskytnutý evropskou unií, nebo nový návrh zákona o autonomních vozidlech ve Velké Británii. Nový návrh, který ve svém projevu uvedl král Spojeného království zahrnuje řadu opatření usnadňující bezpečné zavedení samořízených vozidel na britské silnice. Návrh zákona je složen ze tří klíčových cílů. Prvním cílem je vytvoření nového bezpečnostního rámce pro samořízené vozidla, druhým cílem je zabezpečit jasnou právní odpovědnost pro samořízené vozidla a třetím, tedy posledním cílem je zajištění ochrany spotřebitelů. Zdaleka nejvýznamnějším počinem je však přijetí aktu o umělé inteligenci. Evropský parlament zhruba v půlce minulého roku přijal tento akt, který je zaměřen na omezení využívání umělé inteligence společnostmi. Evropský akt o umělé inteligenci zakazuje systémy s vysokým rizikem, jako jsou nástroje pro predikci práce policie, nebo systémy sociálního hodnocení. Tato legislativa také stanovuje nová omezení pro "umělou inteligenci s vysokým rizikem", jako jsou systémy, které by mohly ovlivnit voliče ve volbách nebo způsobit újmu na zdraví lidí. Nová legislativa také upravuje pravidla pro generativní umělou inteligenci a vyžaduje označování obsahu vytvořeného systémy jako ChatGPT. Ačkoli se zákon o umělé inteligenci nevztahuje přímo na samořídící automobily, některá z jeho kritérií odpovědnosti se na ně vztahují. Zákon vyžaduje, aby Komise při provádění aktů v přenesené pravomoci zohlednila konkrétní požadavky podle rámce pro schvalování typu motorových vozidel, což bude mít dopad na pokrok v oblasti samořízených automobilů a jejich bezpečnostních prvků založených na umělé inteligenci. Význam umělé inteligence při vývoji samořízených automobilů nelze přeceňovat. Umělá inteligence je všeobecně považována za primární prostředek automatizovaných a samořízených vozidel a používá se v různých aplikacích ve vozidle, včetně bezpečnostních funkcí, zdokonalených asistenčních systémů pro řidiče, a dokonce i informačních a zábavních systémů. Dopad návrhu zákona EU o umělé inteligenci na samořízená vozidla bude sice nepřímý, ale pravděpodobně značný – zejména na správu dat, řízení rizik a lidský dohled nad vysoce rizikovými systémy umělé inteligence.

Lichotivou zprávou je, že se v minulém roce téměř podařilo vyhnout ztrátám na životech, nebo vážným zraněním spojených s provozem autonomních vozidel. Kuriózní nehoda autonomního vozidla společnosti Cruise však pro tuto společnost neměla takovou bezvýznamnost. Při této nehodě autonomní vozidlo stálo na křižovatce vedle dalšího, běžného vozidla s lidským řidičem. Jakmile semafor ukázal zelenou se v křižovatce (mimo přechod) stále ještě pohybovala žena. Auto s řidičem na palubě do ženy narazilo a ta se skutálela z jeho boku do dráhy taxíku bez řidiče, který ji přejel a ženu zadní nápravou a pneumatikou, která zastavila na noze zraněné ženě, uvěznil pod vozidlem. V reakci na tuto událost tamní ministerstvo dopravy zrušilo Cruise povolení provozovat a testovat vozidla bez bezpečnostního řidiče na palubě. Navíc díky internímu šetření příčin nehody společnost dospěla k výsledku, že se jedná o chybu systému adaptivního tlumení, který spraví softwarový a hardwarový update, pro který Cruise musel z provozu stáhnout všech 950 vozidel. Bohužel se nejedná o ojedinělý incident vozidel společnosti Cruise, a tak kalifornské ministerstvo dopravy odebrala společnosti licenci pro provoz komerčních činností autonomních vozidel ve veřejném prostoru. Ve zprávě bylo, kromě jiného, uvedeno, že vozidla Cruise představují pro veřejnost bezpečnostní riziko a při prezentaci bezpečnosti své technologie ji společnost zkreslovala. Na tomto základě se společnost Cruise rozhodla pozastavit činnost všech svých vozů ve všech státech. Dle vlastních vyjádření zástupců společnosti bude tato odstávka sloužit pro prozkoumání všech řídících procesů, systémů a funkčních nástrojů, které mohou zlepšit fungování celého řízení a tím i zvýšit důvěru veřejnosti v autonomní řízení Cruise.

pozastavení provozu po dobu vyšetřování nehody se uchýlil i vývojový tým Národního institutu pokročilé průmyslové vědy a technologií v Japonsku. Jejich autonomní vozidlo připomínající golfový vozík narazilo do jízdního kola, které bylo umístěno poblíž krajnice vozovky. V autonomním vozidle cestovaly čtyři lidé a žádný z nich neutrpěl zranění.

Naproti tomu společnosti Tesla inc., která je široce známým výrobcem elektrovozidel se pokročilými asistenčními funkcemi pro podporu řidiče. Ta v minulém roce vyhrála dvě soudní řízení, při nichž žaloba vinila systém autopilota za vznik nehody. V prvním případě došlo k těžkým zraněním řidičky, která s modelem S sjela ze silnice a narazila do středového pásu v době kdy byl autopilot aktivován. V druhém případě došlo k usmrcení řidiče a těžkému zranění dvou spolucestujících (ženy a dítěte). Pozůstalí žalovali společnost Tesla, protože byli přesvědčeni, že jejich auto (Tesla Model 3), které se v době nehody nacházelo v režimu „autopilota“ vyjelo v rychlosti 105 km/h z dálnice a narazilo rovnou do stromu a vzápětí splanulo, a to vše během několika vteřin. I v tomto případě porota rozhodla ve prospěch výrobce vozidel, neboť řidiči jsou stále zodpovědní za to, co se děje při řízení i když je zapnutý autopilot či systém Full Self-Driving.

V české republice se toho mnoho neudálo. O největší událost se postaralo BMW, které v loňském roce po více než 5 letech a 7,5 proinvestovaných miliardách dokončila výstavbu svého testovacího polygonu v Sokolově.

Nicméně i loňský rok přinesl několik strategických spoluprací. Například Google cloud a Oxbotica se spojili za účelem urychlení nasazení vlastní autonomní softwarové platformy, nebo společnost Bosch a Plus, které spolupracují na řešení PlusDrive a integrovaném systému řízení Bosch, jejichž výsledkem by měly být řidičské asistenty a částečně automatizované prvky pro užitková vozidla. Mobileye zase spojil síly s výrobcem autobusů MAN Truck & Bus pro zkoumání automatizace ve veřejné dopravě a integraci nejmodernější technologie autonomních vozidel do městských autobusů. Opět bychom mohli pokračovat a psát o dalších partnerství a spolupracích, například mezi společností Liminar a Plus Partner, které oznámily strategickou spolupráci, kde se budou                   Pohled na testovací polygon z ptačí perspektivy (foto: aktualne.cz)
společně snažit o poskytování autonomních jízdních a bezpečnostních systémů pro nákladní vozidla. Ale takto bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna.                                                                                                                          

Věříme, že výzkum a vývoj a celý průmysl nejen autonomních vozidel bude dále vzkvétat i v roce 2024 a snad se v novém roce obejdeme bez úmrtí a těžkých zranění na silnicích a dálnicích. Tentokrát snad už bez výjimky.