web Autonomne.cz

odkaz na homepage

1
2
3
4
5

Strategické dokumenty

Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice

Identifikace společných cílů vyplývajících ze společných zájmů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSap) a vlády České republiky.

Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

Výčet opatření směřujících k posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu.

Vize rozvoje autonomní mobility

Dokument Ministerstva dopravy schválený vládou v roce 2017 je jedním ze základních stavebních kamenů aktivit na poli autonomní mobility v Česku.

Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030, který dnes na svém zasedání schválila vláda, posouvá Českou republiku výrazně blíže širokému využívání autonomních technologií v dopravě. Má za cíl připravit tuzemskou dopravní i inovační oblast na změny související s novými trendy v oblasti chytré mobility. Rozvoj autonomní mobility pozitivně ovlivní i průmysl, kterému se otevře další široké pole možností uplatnění pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou.