web Autonomne.cz

odkaz na homepage

1
2
3
4
5

Strategické dokumenty

Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice

Identifikace společných cílů vyplývajících ze společných zájmů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSap) a vlády České republiky.

Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

Výčet opatření směřujících k posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu.

Vize rozvoje autonomní mobility

Dokument Ministerstva dopravy schválený vládou v roce 2017 je jedním ze základních stavebních kamenů aktivit na poli autonomní mobility v Česku.